pure
and simple
energy

Spolupracujeme s výrobci soustředěnými v oborových asociacích. Dodávky prokazatelně ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů. Využíváme všech synergických efektů v kombinaci s detailní znalostí trhu.

Vývoj cen komodit za posledních 15 dní

Ceny k 08.03.2023

Produkt€/MWhZměna %
Czech BL CAL-24FCZBLY241231 136.13 2.76
Czech BL CAL-25FCZBLY251231 118.26 1.03
Czech BL CAL-24FCZBLY241231 132.48 -4.15

O nás

Ambient Energy vykupuje a dodává ekologickou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Spolupracujeme s výrobci soustředěnými v oborových asociacích. Díky tomu jsme schopni využít všech synergických efektů a nabídnout klientovi sofistikované produkty.

Spolupracujeme s výrobci soustředěnými v oborových asociacích, například v České společnosti pro větrnou energii, České solární asociaci, BIOM a dalších. Díky tomu jsme schopni klientům nabídnout sofistikované produkty.

Zaručujeme fixní cenu elektřiny na dlouhé časové období a jistotu šetrného přístupu k životnímu prostředí.

Každý obchodní případ řešíme zcela individuálně k naprosté spokojenosti zákazníka.

Máme rozsáhlé zkušenosti v podnikání s energetikou, klademe důraz na dodávky prokazatelně ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Našimi silnými stránkami jsou development, servis i provoz vlastních zdrojů.

Při moderním obchodování s elektřinou využíváme všech synergických efektů v kombinaci s detailní znalostí trhu.

Profesionlita a spolehlivost v poskytování našich služeb s ohledem na požadavky a spokojenost klientů je pro nás samozřejmostí.

Výkup
elektřiny

Díky nám získáváte vše potřebné. Od nejjednodušších produktů po pokročilé formy výkupů elektřiny na delší časová období. V klientském portálu si budete schopni fixovat energii za transparentní ceny.

Specializujeme se na výrobní zdroje.

Na energetickém trhu jsme etablovaný výrobce velkého objemu elektřiny. Dokonale se orietujeme v tom, co výrobní zdroje potřebují.

V roce 2021
vykupujeme 600 000 MWh
elektřiny z decentrálních zdrojů.

Výkup elektřiny - schéma

Postup

  1. Vykoupíme přebytečnou elektřinu z vašeho regulovatelného zdroje nebo řiditelné spotřeby
  2. Navrhneme a realizujeme nejvhodnější technické řešení
  3. Řídíme výrobu nebo spotřebu
Výkup elektřiny - schéma Výkup elektřiny - schéma

Flexibilita

AMBIENT Energy sdružuje výrobny a spotřební místa, které mají možnost regulovat svou spotřebu a výrobu.

  • Výrobní zdroje s regulací napojenou přímo do sítě ( kogenerační jednotky )
  • Spotřební místa s možností regulace spotřeby ( výrobní závody s plánováním spotřeby )
  • Spotřebu s vnořenou výrobou ( bytové a další spotřeba domy s kogenerační jednotkou nebo jinou řídítelnou výrobou)
Flexibilita schéma

Všechny regulační místa jsou u nás pod neustálým dohledem. Pomáháme umisťovat elektřinu na trhu přesně tak jak je pro Vás výhodné.

Do Vaší výroby či spotřeby můžeme nainstalovat vlastní dohledový a řídící systém. Budete mít lepší přehled a možnost řízení.

Pomáháme síti, která se zbavuje přebytků elektrické energie a získáváme elektřinu když ji potřebuje.

Staňte se našim regulačním zdrojem. Společně budujeme Agregátora trhu s flexibilitou.

PPA Kontrakty

Není vám cizí společenská zodpovědnost?

Ekologie pro vás není jen bezobsažným pojmem?

Nestačí vám odebírat elektrickou energii z imaginárního, mnohdy životní prostředí zatěžujícího zdroje?

Chcete znát její konkrétní původ?

Zajistíme Vám výstavbu nového obnovitelného zdroje přímo proti Vaši spotřebě.

Na českém energetickém trhu jsme průkopníky tohoto obchodu, k níž se ve světě přiklání stále více odběratelů.

Využijte všech bonusů spojených se zkratkou PPA kontrakty, kterou české energetické názvosloví přejalo z anglického spojení slov Power Purchase Agrement. Jde o moderní způsob zapojení obnovitelných zdrojů do pokrokového obchodu s elektrickou energií.

Díky PPA získáte prokazatelně ekologicky šetrnou elektřinu z konkrétního obnovitelného zdroje, jemuž důvěřujete. Získáte také dlouhodobou fixní cenu elektřiny.

  • zajistíme posouzení vhodnosti PPA kontraktu pro vaši spotřebu.
  • zajistíme výstavbu nového výrobního zdroje přímo pro vaše potřeby.
  • převezmeme dlouhodobou odchylku a budeme garantovat fixaci ceny silové elektřiny pro vaši spotřebu.

Kontakty

Ambient Energy, a.s.
Antala Staška 1076/33a
140 00 Praha 4, CZ

info@ambientenergy.cz
www.ambientenergy.cz

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
8280342/0800 CZK
8630912/0800 EUR

Obchodní oddělení:
obchod@ambientenergy.cz

Učetní oddělení:
ucetni@ambientenergy.cz
tel: +420 225 282 738

Back office:
info@ambientenergy.cz
+420 607 500 817

pure
and simple
energy